POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Polityka Prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO psbhurtownia.co.uk jako Usługodawcy
ważna od dnia 25.05.2018

 

§1. Informacje ogólne

 

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego psbhurtownia.co.uk jest skierowana do osób korzystających ze Sklepu Internetowego. Precyzuje ona sposób pozyskiwania danych, a także ich rodzaj, sposoby zabezpieczenia danych osobowych, a także prawa Użytkownika.

2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest :

PSB LONDON LTD, Unit 40a Cumebrland Business Park, 17 Cumberland Avenue Park Royal NW10 7RT, Company number 07273595 , tel: 0208 961 4587 , email: Office@psblondon.co.uk

3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez PSB LONDON LTD: Office@psblondon.co.uk

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora i dane zbierane w celu realizacji zamówienia

 

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie danych. Jest to procedura dobrowolna, jednak warto mieć na uwadze, że niepodanie danych, bądź ich niektórych elementów może uniemożliwić złożenie zamówienia.

2. W obrębie naszego sklepu w celu realizacji zamówień zbieramy następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– telefon kontaktowy,
– adres dostawy,
– dane niezbędne do realizacji płatności,

3. Dane są zbierane tylko i wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy.

4. Aby zarejestrować konto należy podać Login i Hasło zabezpieczające.

5. Zarówno Login jak i hasło powinny być zabezpieczone przez Użytkownika przez dostępem osób niepowołanych.

6. Powierzamy dane osobowe podmiotom świadczącym usługi hostingowe, administracyjne oraz serwisowe. Jak również innym, świadczącym usługi optymalizacyjne oraz marketingowe. Dane mogą być również powierzane kurierom, ubezpieczycielom czy instytucjom finansowym, w ramach świadczenia usług innych niż sprzedaż towaru.

§3 Dane zbierane automatycznie

 

1. Podczas korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej zbieramy także w sposób automatyczny dane. Zaliczają się do nich: nazwa domeny, adres IP, typ przeglądarki czy system operacyjny. Dane automatyczne zbieramy za pomocą plików cookies, systemu Google Analytics, oraz systemu HotJar.

2. Pliki cookies są plikami wysyłanymi do komputera lub innego urządzenia Użytkownika w czasie przeglądania strony internetowej,

3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia min.:
a) poprawę jakości usług,
b) poprawę jakości i trafności wyników wyszukiwania,
c) tworzenie statystyk,
d) tworzenie preferencji wyszukiwania użytkownika,
e) utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.

4. Użytkownik strony internetowej może się nie zgodzić na wykorzystanie plików cookies, poprzez ich zablokowanie.

5. Użytkownik, który zastosuje blokadę plików cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Proces ten może się różnić w zależności od posiadanej przeglądarki.

6. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien usunąć je ręcznie bądź wybrać w przeglądarce odpowiednie ustawienia.

7. Zablokowanie lub usunięcie wspomnianych plików może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie niektórych elementów strony.

8. HotJar to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej.

9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku HotJar powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

10. Google Analytics to system analityczny, zapewniający wgląd w dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, a także danych demograficznych użytkowników.

11. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie Google Analytics powinien zastosować blokadę cookies.

12. Serwis korzysta także z kodów remarketingowych Google AdWords/Google Analytics. Kody do używane do tworzenia list remerketingowych umożliwiających tworzenie spersonalizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google.

 

§4 Wykorzystanie danych

 

1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca oraz Sprzedający wykorzystują do:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) realizacji zamówienia, oraz zawarcia i wykonania usługi sprzedaży,
c) przyjmowania reklamacji oraz zapytań,
d) realizacji i obsługi płatności,
f) prowadzenia działań marketingowych.

2. Dane zbierane w sposób automatyczny wykorzystane są do analizy zachowań, zbierania danych demograficznych oraz personalizowania oferty.

3. Dane, które pozyskujemy w wyniku bezpośredniego kontaktu z konsultantem, za pośrednictwem mi.n. infolinii są wykorzystane tylko i wyłącznie w celu kontaktu i udzielenia pomocy.

4. Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników sklepu, co może być pomocne przy problemach technicznych, analizach statystycznych oraz udoskonalaniu sklepu.

5. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymanie informacji handlowych, marketingowych w każdym momencie – telefoniczne, przez kontakt z infolinią.

6. Zastrzegamy sobie możliwość korzystania z podmiotów trzecich – w ramach opracowywania statystyk, analiz,itp. Zastrzegamy, że w takim wypadku nie zostaną przekazane żadne dane umożliwiające identyfikację naszych Klientów.

7. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

§5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– zmiany danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: Office@psblondon.co.uk

 

§6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 

Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to wymagane regulacje prawne, oraz np. księgowo rachunkowe, a także, ze względu na realizację celów.

§7. Obowiązki Administratora

 

Jako Administrator Danych zobowiązujemy się podjąć wszelkie środki zabezpieczające przetwarzane dane osobowe, podejmując stosowne kroki, w tym:
– zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, zniszczeniem.
– kontrola nad prawidłowością przetwarzania danych,
– stworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
– zastosowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa informatycznego, dotyczącej m.in. sposobów szyfrowania danych na komputerach, i innych rozwiązań zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych.
– prowadzenie dokumentacji i procedur mających na celu zabezpieczanie danych